Tasuliste huvitegevuste teenuste tunnihind ning arveldamise kord

Võttes aluseks Tallinna Haridusameti juhataja 25.05.2022 . käskkirja nr .HA-4/35 tasub kasutaja lepingu p 1.1 ja 1.4 tulenevalt ühe tunni eest alljärgnevalt:

· Saali huvitegevuseks kasutamise eest ühe tunni hinnaks on 7 eurot

· Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni (täis-, pool- või veerandtund).

Õppeaasta 2023/2024 huviringid

Huviringi nimetus Toimumise aeg Juhendaja kontaktid
Meero Muusik Esmaspäev

15.30 -16.20  nooremad

16.20-17.05  vanemad

 

 Varje Lepp

T:5045578

e-post: muusik@meero.ee

 

 

Robootika Teisipäev

16.15-16.45 Vikerkaar ja Päikesekiired

16.55 -17.25 Väike Vanker

Ja Taevatähed

 

Marika Reinmets

T:. 6321078, 55634156

e-post: progepisik@gmail.com

 

Jalgpall Esmaspäev

11.30-12.30

Kahe I korruse rühma lapsed

Kahe  II korruse rühma lapsed

Rando Neppo

53439400

Küsimuste korral pöörduda

Anneli Tamla

JK Tallinna Kalev

Lasteaedade projektijuht

+37255901159

anneli@jkkalev.ee

 

 

Keraamika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

14.30 – 15.00   kõik ringi registreerunud suuremad lapsed kõigist rühmadest, kes ei maga

15.10 – 15.40   Väike Vanker ja Taevatähed

15.50 – 16.20   Päikesekiired ja Vikerkaared

 

 

organisatoorse poolega tegeleb Stina Valgma T.56628435

e-post: stina.valgma@gmail.com

 

Rahvatants Kolmapäev

15.45 -16.15 nooremad

16.15-16.45 vanemad

 

 

Karin Saar

Telefon 5271729

karin.saar70@gmail.com