Kogu info on leitav järmiselt lingilt.

Esimesse klassi astumine | Tallinn

 

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. Lapsevanemal on võimalus valida oma lapsele kas eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool.

Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Vaata elukohale lähimaid koole siit

Taotluse esitamine
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. – 15. märtsini.

Taotlust võib esitada alates 1. märtsist:

  • eKooli kaudu (eKooli kasutajaks saamise ja taotluse täitmise juhend ja videojuhend:


Elukohajärgse kooli määramise taotlus koolikohustuslikule isikule
Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) võtab taotlusi vastu esmaspäevast-neljapäevani  8.15–16.45 ning reedel 8.15–15.45. eKoolis saab taotlust esitada ööpäevaringselt.

Õigusaktid ja lisainfo
Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord” ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 4.

Olulised tähtajad kooli astumisel

  • 1.-15. märtsini saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.